F.M.
Design Student/Photographer
Est. Milan in 1989.
logo
Kodak Ektar, Photo taken with a Canon EOS 300
Photo taken with a LOMO Lubitel 166 Universal
Film: Fuji Provia ISO 400